Naujų darbuotojų adaptacijos sistema

Naujokų įvedimo į veiklą procesas

Naujokų mokymo / pasiruošimo savarankiškam darbui planas

Priemonės naujoko progresui pamatuoti ir įvertinti

Rezultatas:

Paruošta naudojimui naujokų adaptavimo sistema.