Problemų sprendimo susirinkimų integravimas

Ruošiamasi ir pravedama pagal konkrečius poreikius.