Darbuotojų veiklos valdymo (DVV) sistema

1
2
3
1

Užduočių / tikslų formulavimas

2

Grįžtamasis ryšys darbuotojams apie jų darbo rezultatų vertinimą

3

Susitarimas dėl tolimesnės veiklos ir tobulėjimo.

Rezultatas:

Suformuotas užduočių / tikslų formulavimo darbuotojams procesas, kurio metu išgryninami veiklos vertinimo kriterijai;

Detalizuojamas grįžtamojo ryšio darbuotojams procesas (jo dažnumas, eiga ir t.t.);

Numatomos veiklos vertinimo „pasekmės“ (ugdymo/tobulėjimo veiklos, karjera, ryšys su atlygio/premijavimo sistema ir pan.).

LithuaniaEnglish