Darbuotojų veiklos valdymo (DVV) sistema

1
2
3
1

Užduočių / tikslų formulavimas

2

Veiklos vertinimo siejimo su atlygio sistema sprendimais ar kitais vadybos sprendimais

3

Kompetencijų vertinimas

Rezultatas:

Suformuotas užduočių / tikslų formulavimo darbuotojams procesas, kurio metu išgryninami veiklos vertinimo kriterijai;

Detalizuojama, kaip atliekamas darbuotojų profesinių, vadybinių, bendrųjų/asmeninių kompentencijų vertinimas;

Numatomos veiklos vertinimo „pasekmės“ (ugdymo/tobulėjimo veiklos, karjera, ryšys su atlygio/premijavimo sistema ir pan.).